INFO futbolistu vecākiem par veselības pārbaudēm

No 2016.gada 9.septembra ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.594 "Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība" ir precizēti profilaktisko pārbaužu veidi, kā arī optimizēta sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi plūsma pie sporta ārsta atkarībā no vecuma grupas un sporta veida, kā rezultātā daļai sportistu un bērnu, kuri trenējas, padziļinātas ikgadējas profilaktiskās pārbaudes pie sporta ārsta nav jāveic – to aizstāj profilaktiska apskate pie ģimenes ārsta.
Profilaktiskā apskate pie ģimenes ārsta jāveic:  pirms iestāšanās sporta izglītības iestādē, sporta klubā vai sporta federācijā; kā arī reizi gadā līdz 9 gadu vecumam (ieskaitot).